Biblioteka

APGAMŲ DERMOSKOPINĖ DIAGNOSTIKA

Odos navikai sąlyginai skirstomi į tris grupes: gerybinius pigmentinius (apgamus), melanomą  ir nepigmentinius navikus. Apgamams būdingi globaliniai ir lokalūs  dermoskopiniai kriterijai pateikiami lentelėse.

Apgamai: globalūs dermoskopiniai kriterijai  

Globalūs kriterijai

 

Struktūra Apibūdinimas

1. Retikulinė

  1.2Tipiška

Pigmentinis tinklas neryškus, homogeniškas, simetriškas, palaipsniui išnyks tantis periferijoje. Gali būti ištisinis ar „dėmėtas“, pasiskirstęs salelėmis

2. Globulinė

2.1. Tipiška

Rudos, taisyklingos, vienodo dydžio, simetriškai pasiskirsčiusios globulės
3. „Grindinio akmenų“ Globulės stambesnės, pasiskirstymas simetriškas, būdingas įgimtiems apgamams
4. Retikulinė – globulinė Tipiško pigmentinio tinklo ir globulių simetriškas pasiskirstymas. Centrinis globulių išsidėstymas būdingas įgimtiems, o periferinis – didėjantiems apgamams
5. Homogeniška Apgamams būdinga ruda, o mėlyniems apgamams melsva dėmė
6. Retikulinė – homogeniška Hipo- ar hiperpigmentuotos, simetriškos  dėmės naviko centre, periferi joje tipiškas pigmentinis tinklas – struktūra būdinga displastiniams ap gamams

7. „Žvaigždžių sprogimo“

7.1. Tipiška

Spitz/Reed apgamų struktūros – kraštuose simetriškai išsidėstę dryžiai ar globulės

8. „Lygiagrečios“ gerybinės akralinės struktūros

8.1. Lygiagrečių vagų

8.1.1. Lygiagrečių vagų su globulėmis keterose

8.1.2. Lygiagrečių vagų su „dviguba“ pigmentacija

8.2. „Grotelių“

8.3. Siūlinės (fibrilinės)

8.4. Kitos struktūros

8.5. Globulinės akralinės

8.6. Homogeniškos

8.7. Akralinės – retikulinės

8.8. Netipiškos

Pigmentas pasiskirstęs lygiagrečiai plonomis ir homogeniškomis struktūromis

Pigmentas vagose

„Grotelių“ pavidalo pigmento pasiskirstymas

Pigmentas kerta vagas ir keteras įstrižai

Rudi taškai ir globulės  pasiskirsčiusios  išilgai keterų

Netvarkingai pasiskirsčiusios globulės

Bestruktūrė rusva dėmė

Akralinis apgamas sudarytas iš pigmentinio tinklo

Neapibūdinama aukščiau išdėstytais kriterijais

9. Daugiakomponentė Simetriškai pasiskirsčiusios trys ar daugiau tipiškos, dermoskopinės struk tūros. Struktūra būdinga įgimtiems ir displastiniams apgamams
10. Nespecifinė Neapibūdinama paminėtomis globaliomis struktūromis

Apgamai: lokalūs dermoskopiniai kriterijai    

 Lokalūs kriterijai

 

Struktūra Apibūdinimas

1. Tikrasis pigmentinis tinklas

1.1. Tipiškas pigmentinis tinklas

Pigmentinis tinklas neryškus, homogeniškas, simetriškas, nykstančia periferijoje riba

2. Netikrasis pigmentinis tinklas (pseudotinklas)

2.1. Tipiškas pseudotinklas

Būdinga folikulų simetrija
3. Tipiški taškai/globulės Vienodo dydžio taisyklingos, rudos, simetriškai centre ar homogeniškai pasiskirsčiusios struktūros
4. „Grindinio akmenų“ globulės Didesnės už globules, įvairių formų, pasiskirsčiusios simetriškai – ši struktūra  būdinga įgimtiems apgamams
5. Tipiški dryžiai (pseudopodai ir radialinis šakojimasis) Simetriškas vienos rūšies struktūrų išsidėstymas
6. Melsvai  pilkas šydas

Melsvai pilka ar melsvai balzgana, netaisyklingomis ribomis asimetriška struktūra apgamo centre

7. Regresinės struktūros Primena baltą randą, užima mažiau kaip ketvirtadalį apgamo ploto
8. Hipopigmentacija Bestruktūris plotas apgamo centre, apimantis daugiau kaip dešimtadalį jo ploto,  būdingas displastiniams apgamams
9. Dėmės Vienetinė židininė hiperpigmentacija apgamo centre ar visame paviršiuje, užimanti daugiau kaip dešimtadalį jo ploto
10. Kraujagyslės

Dermaliniams ir jungties apgamams būdingos „kablelinės“ kraujagyslės

Apgamai pasižymi didele klinikinių ir dermoskopinių vaizdų įvairove, kuri apibūdinama keletu globalių ir lokalių dermoskopinių kriterijų [1-5]. Išskirtinėmis apgamų dermoskopinių kriterijų savybėmis yra jų spalvos ir  struktūros vientisumas bei simetrija. Apgamų klasifikacija pateikiama lentelėje.

Gerybiniai pigmentiniai navikai (apgamai)

1. Įgimti apgamai

1.1. Įgimti apgamai

1.2 .Mėlyni apgamai

1.3. Kombinuoti apgamai

2. Įgyti apgamai

2.1. Jungties srities įgyti apgamai

2.2. Dermaliniai įgyti apgamai

2.3. Mišrūs įgyti apgamai

2.4. Displastiniai apgamai

2.5. Spitz/Reed apgamai

2.6. Recidyvuojantys apgamai

ĮGIMTI APGAMAI

Įgimti apgamai skirstomi: 

* Mažus, kai skersmuo  yra iki 1,5 cm ;

* Vidutinius – diametras yra tarp 1,5–20 cm;

* Didelius, viršijanšius 20 cm. 

Dauguma mažų ir vidutinių apgamų yra homogeniški dermoskopiškai ir morfologiškai, o dideli yra heterogeniški, pasižymi įvairaus dydžio „saleles“ primenančiomis struktūromis, tačiau kiekviena salelė savo viduje būna homogeniška.

Įgimtiems apgamams yra būdingi keli dermoskopiniai kriterijai (struktūros):

* Retikulinė struktūra;

* Globulinė struktūra;

* Retikulinė – globulinė struktūra;

* Difuzinė struktūra;

* Daugiakomponentė struktūra;

* Milijos;

* Hipertrichozė;

* Perifolikulinė hiper- ar hipopigmentacija.

 

171, 172 pav.   Įgimtas apgamas. Retikulinė-globulinė struktūra

 

173, 174 pav.  Įgimtas apgamas. Globulinė struktūra

 

175, 176 pav.  Įgimtas apgamas. Retikulinė  struktūra

 

177, 178 pav.  Įgimtas apgamas. Difuzinė struktūra

Šios struktūros įprastai būna homogeniškos ir simetriškos, išskyrus daugiakomponentę, pastarosios struktūros įgimti apgamai turi būti stebimi nuolat, o abejotinais atvejais, reikalinga biopsija.

MĖLYNI APGAMAI

Tai įgimti apgamai. Kliniškai atrodo kaip melsvos, pilkai melsvos, taisyklingos, aiškiomis ribomis makulės ar papulės. Šiems apgamams priskiriami difuzinės melanocitozės Ota ir Ito apgamai, išryškėjantys vyresniame amžiuje veide ar kamieno srityje, „mongoliška“ dėmė kapšelio srityje bei Masson apgamas – pilkas ar mėlynas mazgas sėdmenų srityje.

Dermoskopiškai mėlyniems apgamams būdinga homogeniška struktūra išskirtinė ypatybė – lokalių struktūrų stoka. Retais atvejais galima difuzinė hipopigmentacija.

 

179, 180 pav.  Mėlynas apgamas. Homogeniška struktūra su difuzine hipopigmentacija

 

181, 182 pav.   Mėlynas apgamas. Homogeniška struktūra su difuzine hipopigmentacija

 

183, 184 pav.  Mėlynas apgamas. Homogeniška struktūra

 

185, 186 pav.  Mėlynas apgamas. Homogeniška struktūra

 

187, 188 pav.  Mėlynas apgamas. Homogeniška struktūra

KOMBINUOTI APGAMAI

Tai mėlynų ir jungties apgamų kombinacija, vizualiai primenanti melanomą. Dermoskopiškai būdinga daugiakomponentė struktūra.

 

189, 190 pav.  Kombinuotas apgamas. Daugiakomponentė struktūra

ĮGYTI APGAMAI

JUNGTIES SRITIES ĮGYTI APGAMAI

Tai šviesiai ar tamsiai rudos makulės, dominuojanti struktūra  – retikulinė-homogeniška. Atsižvelgiant į pigmentacijos lokalizaciją, išskiriami tokie šių apgamų tipai:

* Periferinės hiperpigmentacijos – reikalauja išskirtinio dėmesio dėl neretai pasitaikančios melanomos „in situ“;

* Centrinės hiperpigmentacijos; 

* Centrinės hipopigmentacijos ;

* Daugiažidininės hipo- ar hiperpigmentacijos. 

Dermoskopiškai – šių navikų kraštinės nėra griežtos, būdingas centrinis ar peri-ferinis juodų taškų ar rudų globulių išsidėstymas. 

 

191 pav.  Jungties apgamas su hiperpigmentacija periferijoje

 

192, 193 pav.   Jungties apgamas su centrine hiperpigmentacija

 

194 pav.  Jungties apgamas su centrine hipopigmentacija

 

195 pav.  Jungties apgamas su daugiažidinine hiperpigmentacija

 

196 pav.  Jungties apgamas su taškais centre

DERMALINIAI APGAMAI

Tai įvairių spalvų ar bespalvės papulės. Dermoskopiškai pigmentinis tinklas aptinkamas retai, dominuoja globulinė struktūra ir egzo?tinėspapilinėsstruktūros.Retai matomos:

* Milijos; 

* Folikuliniai kamščiai; 

* „Kablelinės“ ir  „taškinės“ kraujagyslės išsidėsčiusios apgamų periferijoje. 

Dermaliniai apgamai skirstomi į papilominius dermalinius apgamus (Unna tipo) ir veido srities dermalinius apgamus (Miescher tipo). Unna tipo apgamai yra minkšti, nelygiu, primenančiu papilomas paviršiumi. Dermoskopiškai dominuoja globulinės ar „grindinio akmenų“ struktūros. Miescher tipo apgamai – kieti, bespalviai, rusvi ar tamsiai rudi, melsvi, jų paviršius lygus. Dermoskopiškai būdinga pseudotinklo struktūra. 

 

197, 198 pav. Dermalinis apgamas su daugybinėmis papilinėmis struktūromis, milijomis, folikuliniais

 

199 pav.  Dermalinis apgamas. Globulinė struktūra

 

200 pav.  Dermalinis apgamas. Globulinė  ir papilinė struktūros

 

201, 202 pav.  Dermalinis Miescher apgamas. Pseudotinklinė struktūra ir globulės

 

203, 204 pav.   Dermalinis Miescher apgamas. Pseudotinklinė struktūra ir globulės

MIŠRŪS APGAMAI

Vizualiai dažniausiai atrodo kaip šviesiai ar tamsiai rudos makulės su silpnai išreikšta papule. Dermoskopiškai būdinga daugiakomponentė struktūra: įvairios pigmentinio tinklo, taškų, globulių, homogeniškų struktūrų kombinacijos.

 

205, 206 pav.   Displastinis mišrus apgamas. Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas tinklas, globulės, taškai, dėmė

 

207, 208 pav.  Displastinis mišrus apgamas. Daugiakomponentė struktūra: homogeniška hipo- ir hiperpigmentacija,   netaisyklingi  taškai

 

209 pav.  Mišrus apgamas. Pigmentinis tinklas periferijoje, centre homogeniška hipopigmentacija su milijomis (papilinė struktūra)

 

210 pav.  Mišrus apgamas. Pigmentinis tinklas periferijoje, centre homogeniška hipopigmentacija su milijomis (papilinė struktūra)

 

211, 212 pav.  Mišrus apgamas. Pigmentinis tinklas periferijoje, centre homogeniška hipopigmentacija

DISPLASTINIAI APGAMAI

Šiems  apgamams vizualiai būdingi ABCDEF kriterijai (žr. Odos navikai: vizualinės diagnostikos pagrindai). Displastiniai apgamai sąlyginai skirstomi į „gerybinio“ ir „tarpinio“ tipo apgamus.

Dermoskopiškai „gerybiniams“ displastiniams apgamams būdingos tokios struktūros:

* Difuzinis tinklas; 

* „Dėmėtas“ tinklas;

* Centrinė hipopigmentacija su pigmentiniu tinklu periferijoje; 

* Centrinė hiperpigmentacija su pigmentiniu tinklu periferijoje;

* Centrinės taisyklingos globulės  su pigmentiniu tinklu periferijoje.

 „Tarpinio“ tipo displastinių apgamų dermoskopiškai neįmanoma atskirti nuo melanomos, tokiais atvejais reikalinga biopsija.

 

213 pav.  Displastinis apgamas. „Dėmėtas tinklas“

 

214, 215 pav.  Displastinis apgamas. Centrinės taisyklingos globulės su pigmentiniu tinklu periferijoje

 

216, 217 pav.  Displastinis apgamas.  Centrinė hipopigmentacija su pigmentiniu tinklu periferijoje

 

218 pav.  Displastinis apgamas. Centrinė hiperpigmentacija su pigmentiniu tinklu periferijoje

 

219 pav.  Displastinis apgamas. Difuzinis tinklas

REED IR SPITZ  APGAMAI

Spitz‘o apgamai dažniausiai aptinkami jaunesniems nei dvidešimties metų pacientams. Tai įvairaus dydžio rusvos ar rausvos papulės. Reed apgamai yra tamsiai rudi ar juodi. Dermoskopiškai daugumai Spitz apgamų yra būdinga struktūros simetrija ir „žvaigždžių sprogimo“ globalinis kriterijus su centrine pilkai melsva ar juoda difuzine pigmentacija. Kiti du šių apgamų tipai – globulinis ir daugiakomponentis aptinkami apie 50% atvejų. Globuliniam tipui būdinga: struktūros simetrija, centrinė difuzinė pigmentacija su radialiai išsidėsčiusiomis stambiomis rudomis globulėmis periferijoje. Daugiakomponentį Spitz apgamą nuo melanomos padeda atskirti jaunas pacientų amžius ir biopsija. 

Dermoskopiniai skirtumai tarp Reed ir Spitz apgamų aprašyti, tačiau yra atvejų, kai dermoskopiškai ir morfologiškai jie neatskiriami tarpusavyje ir nuo melanomos. 

Globulinė struktūra

Simetriška, sudaryta iš rudų gobulių ir taškų, išsidėsčiusių periferijoje, sudarančių „žvaigždžių sprogimo“ struktūrą. Centre pilkai melsvas šydas su taškinėmis struktūromis. Spitz‘o apgamai gali būti sudaryti iš didelių rudų globulių. 

 

220, 221 pav.   Spitz‘o apgamas. „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškomis globulėmis

 

222, 223 pav.  Spitz‘o apgamas. „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su asimetriškais dryžiais

 

224, 225 pav.  Spitz‘o apgamas. „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškomis globulėmis

„Žvaigždžių sprogimo“ struktūra

Periferijoje visu perimetru išsidėstę dryžiai (pseudopodai ar globulės).  Asimetriškas struktūrų išsidėstymas, labai apsunkinąs atskyrimą nuo melanomos. 

 

226, 227 pav.   Spitz‘o apgamas. „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškais dryžiais

 

228, 229 pav.   Spitz‘o apgamas.  „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškais dryžiais

 

230, 231 pav.  Spitz‘o apgamas.  „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškomis globulėmis

 

232, 233 pav. Spitz‘o apgamas. „Žvaigždžių sprogimo“ struktūra su simetriškomis globulėmis

Retikulinė struktūra

Sustorėjęs tamsiai rudas ar juodas pigmentinis tinklas.

Homogeniška struktūra

Šviesiai ruda, rausva, bestruktūrė. Rausvos struktūros atveju, siekiant diferencijuoti nuo melanomos, reikalinga biopsija.

Netipiška struktūra

Spitz/Reed apgamai gali priminti melanomą, pasižymi struktūros ir spalvos asimetrija, vietomis išreikštu atipiniu pigmentiniu tinklu, netaisyklingomis globulėmis, homogeniškomis struktūromis, „smeigtuko galvutės“ kraujagyslėmis. Tokiais atvejais dermoskopiškai atskirti šiuos apgamus nuo melanomos yra neįmanoma, būtina biopsija. 

RECIDYVUOJANTYS APGAMAI

Šie apgamai susiformuoja per pusmetį po neradikalaus pirminio apgamo gydymo, lokalizuojasi operacinio rando srityje. Dermoskopiškai recidyvuojantiems apgamams būdinga spalvų ir struktūros asimetrija, daugiakomponentė  struktūra, netipiškas pigmentinis tinklas, dryžiai, juodi taškai, globulės, melsvai pilkas šydas, juos sunku atskirti nuo melanomos, ypatingai svarbi šiais atvejais yra anamnezė. 

LITERATŪRA

1. Argenziano G, Soyer HP, De Giorgi V et al. Interactive atlas of dermoscopy. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2000. (book and CD – ROM).

2. Soyer HP, Argenziano G, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. An atlas based on the Consensus Net Meeting on Dermoscopy 2000. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2001

3. Marghoob AA, Braun PR, Kopf AW (eds). Atlas of dermoscopy. London: Taylor & Francis, 2005

4. Johr R, Soyer HP, Argenziano G, Hofmann-Wellenhoff R,Scalvenzi M. Dermoscopy: theessentials. Edinburgh: Mosby, 2004

5. Malvehy J, Puig S, Braun R et al. Handbook of dermoscopy. London and New York: Taylor & Francis, 2006

©  Dr. Laimonas Jazukevičius

Dermoskopija, apgamų diagnostika, Kategorijos