Biblioteka

DERMOSKOPIJA – DVIEJŲ ETAPŲ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

2000 m. įvykusiame tarptautiniame dermoskopinės terminijos suvienodinimo susitikime pasiūlyta dviejų etapų odos pigmentinių navikų vertinimo sistema. Pirmajame etape, remiantis globaliniais ir lokaliniais dermoskopinės diagnostikos kriterijais, išskiriami pigmentiniai ir nepigmentiniai odos navikai.

Diagnozavus pigmentinį naviką, pereinama prie antrojo dermoskopinės diagnostikos etapo, kuriame diferencijuojami gerybiniai pigmentiniai odos navikai (apgamai) ir melanoma, pasitelkiant dermoskopinius diagnostinius algoritmus. 

 

Dermoskopijos etapai

Visais atvejais, kai neaptinkamas nė vienas iš aukščiau  išvardintų diagnostinių globalių ar lokalių kriterijų, manoma, jog odos navikas yra pigmentinis [1,2].

LITERATŪRA

1. Soyer HP, Argenziano G, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. An atlas based on the Consensus Net Meeting on Dermoscopy 2000. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2001

2. Argenziano G, Soyer HP, De Giorgi V et al. Interactive atlas of dermoscopy. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2000. (book and CD – ROM)

 ©  Dr. Laimonas Jazukevičius

Dermoskopija, Dermoskopija, tyrimo metodika, Kategorijos