Biblioteka

TROMBOCITAIS PRATURTINTA PLAZMA – TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA

“Trombocitais praturtintos plazmos” (platelet rich plasma – angl.k.)  terminą pasiūlė C. S. Kingsley 1954 m. apibūdindamas trombocitų koncentratą, susidarantį kraujo krešumo  tyrimų metu (1, 12), šis terminas iki šiol vartojamas kraujo ir jo komponentų transfuziologijoje. Trombocitų koncentratų išorinis panaudojimas istoriškai susijęs su biologinių klijų paieška:

  • 1909 m. S. Bergel pastebėjo fibrino, kaip kraujavimą stabdančios priemonės, savybes;
  • 1915 m. F.G. Gray pirmasis panaudojo neurochirurginėse operacijose;
  • 1940 m. J.G. Young ir  F.D. Medwar  fibrinu suklijavo periferinius nervus; 
  • 1944 m. R.T. Tidrick ir F.D. Warner pritaikė odos transplantacijoje.

Pramoniniu būdu alogeniniai biologiniai klijai pradėti gaminti 1982 m. (6). Eksperimentai su autologiniais biologiniais klijais prasidėjo netrukus, o klinikinio panaudojimo sritys sparčiai plėtėsi, jos pateikiamos Lentelėje 1.

Lentelė 1

Autologinių  klijų panaudojimo sritis

Autoriai

Eksperimentinė oftalmologija

Rosenthal, A.R. et al.; 1975

Rosenthal, A.R. et al.; 1978

Bendroji  chirurgija

Pearl, R.M. et al.;  1977

Neurochirurgija: cerebrospinalinio skysčio nuotėkio likvidavimas

Silverberg, G.D. et al.; 1977

Galvos-kaklo chirurgija: veidinio nervo anastomozės

Fischer, H. A. et al.; 1979

Autologiniai trombocitų koncentratai pradžioje naudoti tik kaip biologiniai klijai ar jų priedai, manyta, jog jie sustiprina fibrino polimerizaciją ir tvirčiau suklijuoja audinius.

1986 m. D.R. Knighton su bendraautoriais pirmieji aprašė trombocitų koncentratų žaizdų gijimą skatinantį poveikį (12, 13), pasiūlydami “trombocitų išskiriamų žaizdų gijimo faktorių” terminą (platelet-derived wound healing factor– angl.k.), kuris vėlesniuose šių autorių darbuose virto “ trombocitų išskiriama žaizdų gijimo formule” (platelet-derived wound healing formula – angl.k.) (12,13,14,15). Trombocitų koncentravimui naudota 2-jų pakopų centrifugavimo procedūra. Trombocitais praturtintą plazmą, pooperacinių žaizdų gijimo skatinimui, kaip autologinės transfuzijos komponentą (kai operacijos metu surinktas kraujas perpilamas pacientui atgal), kardiochirurgijoje pirmą kartą panaudojo M. Ferrari su bendraautoriais 1987 m. (16).  Minėtų autorių pasiūlymai regeneracinėje medicinoje sukėlė perversmą: nuo alogeninės – pramoninės biologinių klijų gamybos pereita prie individualumo ir autologiškumo – biologiniai klijai ar trombocitų koncentratai pradėti gaminti ne masiškai, o iš vieno paciento kraujo ir panaudojami tik tam pat pacientui.

1997 m. D.H. Whitman (12,17) su bendraautoriais autologinius trombocitų koncentratus, pavadintus “trombocitų žele”, panaudojo veido – žandikaulių chirurgijoje. Trombocitų koncentratų, pavadintų “trombocitais praturtinta plazma” (TPP) klinikinis panaudojimas ypač paplito po R.E. Marx ir bendraautorių darbų (12, 18), o terminas tapo bendriniu visoms autologinių trombocitų koncentratų  procedūroms (12, 19).

Devintajame dešimtmetyje iš veninio kraujo išskyrus autologinę fibrino žėlę, pasižyminčią geromis kraujavimą stabdančiomis, audinius klijuojančiomis bei regeneracinėmis savybėmis, autologinės trombocitais praturtintos plazmos injekcijų (ATPP) procedūros panaudotos bendroje ir plastinėje chirurgijoje, tačiau ypatingai išpopuliarėjo ortopedijoje ir traumatologijoje bei sporto medicinoje ir yra plačiai naudojamos gydant skausmus, raumenų, kaulų, kremzlių, sąnarių, sausgyslių, raiščių ligas ir traumas. Dematologijoje ir estetinėje medicinoje ATTP injekcijos plačiau pradėtos naudoti nuo 1999 m. (12, 20, 21), sukūrus nedidelių jos kiekių išskyrimo metodikas, šios procedūros atliekamos daugelyje  medicinos sričių.

Metodologijų ir darbų (publikacijų) autologinės trombocitais praturtintos plazmos išskyrimo srityje įvairovė, lemia gydymo rezultatų prieštaringumą, apsunkina jų interpretaciją, bene taikliausiai dabartinė trombocitų koncentratų terapijos padėtis apibūdinta kaip “ akla žinių biblioteka” (blind library of knowledge.- anglų k.) (12). Daugelio autorių pąstangomis, pastaruoju metu “biblioteka” pradėta kataloguoti – pasiūlytos pirmosios autologinių trombocitų koncentratų klasifikacijos (12, 22, 23, 24, 25, 26), kurios padės ne tik standartizuoti jų išskyrimo metodikas, tačiau ir geriau suvokti audinių regeneracijos procesus.

Literatūra ir nuorodos:

1

Kingsley, C.S. Blood coagulation; evidence of an antagonist to factor VI in platelet-rich human plasma. Nature, 1954, 173(4407), 723-724

2

Bergel, S. Uber Wirkungen des Fibrins. Dtsch. Med. Wochenschr. 35: 663, 1909

3

Grey, E. G. Fibrin as a haemostatic in cerebral surgery. Surg. Gynaecol. Obstet. 21: 452, 1915

4

Young, J. G., and Medawar, E. D.Fibrin suture of pe- ripheral nerves: Measurement of the rate of regener- ation. Lancet 2: 126, 1940

5

Tidrick, R. T., and Warner, E. D. Fibrin fixation of skin transplants. Surgery 15: 90, 1944

6

Patel S, Rodriguez-Merchan EC, Haddad FS. The use of fibrin glue in surgery of the knee. J Bone Joint Surg Br. 2010 Oct;92(10):1325-31

7

Rosenthal, A.R.; Harbury, C.; Egbert, P.R.; Rubenstein, E. Use of a platelet-fibrinogen-thrombin mixture as a corneal adhesive: ex- periments with sutureless lamellar keratoplasty in the rabbit. Invest. Ophthalmol., 1975, 14(11), 872-875

8

Rosenthal, A.R.; Egbert, P.R.; Harbury, C.; Hopkins, J.L.; Ruben- stein, E. Use of platelet-fibrinogen-thrombin mixture to seal ex- perimental penetrating corneal wounds. Albrecht Von Graefes Arch. Klin. Exp. Ophthalmol., 1978, 207(2), 111-115

9

Pearl, R.M.; Wustrack, K.O.; Harbury, C.; Rubenstein, E.; Kaplan, E.N. Microvascular anastomosis using a blood product sealant- adhesive. Surg. Gynecol. Obstet., 1977, 144(2), 227-231

10

Silverberg, G.D.; Harbury, C.B.; Rubenstein, E. A physiological sealant for cerebrospinal fluid leaks. J. Neurosurg., 1977, 46(2), 215-219

11

Fischer, H. A method of suture-free anastomosis of nerve trans- plantation is being reported, using facial nerve as the example (author's transl). Laryngol. Rhinol. Otol. (Stuttg.), 1979, 58(2), 154- 156

12

Dohan Ehrenfest DM, Bielecki T, Mishra A, Borzini P, Inchingolo F, Sammartino G, Rasmusson L, Evert PA. In search of a consensus terminology in the field of platelet concentrates for surgical use: platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), fibrin gel polymerization and leukocytes. Curr Pharm Biotechnol. 2012 Jun;13(7):1131-7

13

Knighton, D.R.; Ciresi, K.F.; Fiegel, V.D.; Austin, L.L.; Butler, E.L. Classification and treatment of chronic nonhealing wounds. Successful treatment with autologous platelet-derived wound heal- ing factors (PDWHF). Ann. Surg., 1986, 204(3), 322-330

14

Knighton, D.R.; Doucette, M.; Fiegel, V.D.; Ciresi, K.; Butler, E.; Austin, L. The use of platelet derived wound healing formula in human clinical trials. Prog. Clin. Biol. Res., 1988, 266, 319-329

15

Knighton, D.R.; Ciresi, K.; Fiegel, V.D.; Schumerth, S.; Butler, E.; Cerra, F. Stimulation of repair in chronic, nonhealing, cutaneous ulcers using platelet-derived wound healing formula. Surg. Gyne- col. Obstet., 1990, 170(1), 56-60.

16

Ferrari M, Zia S, Valbonesi M, et al. A new technique for hemodilution, preparation of autologous platelet-rich plasma and intraoperative blood salvage in cardiac surgery. Int J Atrif Organs 1987;10:47-50

17

Whitman, D.H.; Berry, R.L.; Green, D.M. Platelet gel: an autolo- gous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillo- facial surgery. J. Oral Maxillofac. Surg., 1997, 55(11), 1294-

1299

18

Marx, R.E.; Carlson, E.R.; Eichstaedt, R.M.; Schimmele, S.R.; Strauss, J.E.; Georgeff, K.R. Platelet-rich plasma: Growth factor enhancement for bone grafts. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1998, 85(6), 638-646

19

Young, J. G., and Medawar, E. D. Fibrin suture of pe- ripheral nerves: Measurement of the rate of regener- ation. Lancet 2: 126, 1940

20

Anitua, E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. Int. J. Oral Maxillo- fac. Implants, 1999, 14(4), 529-535

21

Anitua, E.; Sanchez, M.; Orive, G.; Andia, I. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medi- cal fields. Biomaterials, 2007, 28(31), 4551-4560

22

Tidrick, R. T., and Warner, E. D.Fibrin fixation of skin transplants. Surgery 15: 90, 1944

23

Dohan Ehrenfest, D.M.; Rasmusson, L.; Albrektsson, T. Classifica- tion of platelet concentrates: from pure platelet-rich plasma (P- PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). Trends Bio- technol., 2009, 27(3), 158-167

24

Bielecki, T.; Gazdzik, T.S.; Szczepanski, T. Re: "The effects of local platelet rich plasma delivery on diabetic fracture healing". What do we use: Platelet-rich plasma or platelet-rich gel? Bone, 2006, 39(6), 1388; author reply 1389

25

Mishra, A.; Pavelko, T. Treatment of chronic elbow tendinosis with buffered platelet-rich plasma. Am. J. Sports Med., 2006, 34(11), 1774-1778

26

Everts, P.A.; van Zundert, A.; Schonberger, J.P.; Devilee, R.J.; Knape, J.T. What do we use: platelet-rich plasma or platelet- leukocyte gel? J. Biomed. Mater. Res. A, 2008, 85(4), 1135-1136

© Dr. Laimonas Jazukevičius, 2012  

Autologinė trombocitais praturtinta plazma, istorija, istorinė apžvalga, Kategorijos, PRP