Biblioteka

DERMOSKOPIJOS DIAGNOSTINIS TIKSLUMAS

Dermoskopija, kaip ir daugelis tyrimo metodų, gali būti vertinama deskriptyvinės statistikos metodais: diagnostinio metodo jautrumu (J), specifiškumu(S)bei diagnostiniu tikslumu (DT) [1]. Minėti rodikliai apskaičiuojami formulėmis*: 

  

S = (TN / NT+TN) x 100%;

J = (TT / TT+NN) x 100%;

DT = (TT+TN / TT+TN+NT+NN) x 100%.

*reikšminiai elementai pateikiami lentelėje

Dermoskopijos rezultatų vertinimo schema  

 

  Sergantieji Sveiki Iš viso
Tyrimo rezultatai teigiami Teisingai teigiami (TT) Neteisingai teigiami (NT) TT+NT
Tyrimo rezultatai neigiami Neteisingai neigiami (NN) Teisingai neigiami (TN) NN+TN
Iš viso TT+NN NT+TN TT+NT+NN+TN

Bet kuris testas yra tikslus, jei daugumai pacientų sugebama nustatyti ieškomą patologiją (labai jautrus), kartu atmesdamas daugumą atvejų, kur patologijos nėra (labai specifiškas).

Dermoskopijos diagnostiniam jautrumui, specifiškumui ir diagnostiniam tikslumui įvertinti skirta daug darbų, juose dažniausiai gretinami klinikinio, dermoskopimio ir morfologinio tyrimų rezultatai. 

Viename iš pirmųjų dermoskopijos jautrumą ir specifiškumą apibendrinančių darbų (2) iš 579 literatūros šaltinių atrankos kriterijus atitiko šeši.  Dviejose studijose dermoskopijos jautrumas 10–27% buvo didesnis [3, 4] o vienoje – analogiškas [5] klinikiniam tyrimui. Paaiškėjo, jog dermoskopijos diagnostinis jautrumas yra tiesiogiai priklausomas  nuo tyrėjų kvalifikacijos. Nekvalifikuotų tyrėjų jis gali būti žemesnis nei klinikinio tyrimo [6]. Pirmoji apžvalginė studija dermoskopijos privalumų, lyginant su klinikiniu tyrimu, nenustatė.

Vėlesni bandymai ištirti dermoskopijos diagnostinį jautrumą ir specifiškumą, pritaikius modernesnius statistikos metodus, pagrindė jos pranašumą prieš klinikinį tyrimą [7–9]. 

Dermoskopinio tyrimo rezultatus gali įtakoti diagnostinių vaizdų analizei naudojami algoritmai. Apžvalginių studijų dėka paaiškėjo, jog kiek didesniu diagnostiniu tikslumu ir specifiškumu pasižymi struktūrinės analizės algoritmas, tačiau tai nebuvo statistiškai patikimai įrodyta [7]. 

Dermoskopijos diagnostinis jautrumas ir specifiškumas nesiekia 100%, paskutiniais vertinimais, jautrumas svyruoja tarp 90–95%, o klinikinio (vizualinio) tyrimo 70 – 80%, tuo tarpu specifiškumas nuo 58% iki 98% [10–12]. 

LITERATŪRA

1. Farmer R, Miller D. Lecture Notes on Epidemiology and Public Health Medicine. 3rd  ed. Blackwell Scientific Publications,Oxford;1991

2. Mayer J. Systematic review of the diagnostic accuracy dermatoscopy in detecting malignant melanoma. Med J Aust 1997;167:206-10

3. Steiner A,Pehamberger H,Wol?K.In vivo epiluminescence microscopy of pigmented skin lesions. Diagnosis of small pigmented skin lesions and early detection of malignant melanoma. J Am Acad Dermat 1987; 17: 584-591

4. Cristofolini N, Zumiani G, Bauer P, et al.  Dermatoscopy:usefulness in the diferential diagnosis of cutaneous pigmentary lesions. Melanoma Res 1994; 4:391–394

5. Soyer HP, Smolle J, Leitinger G, Kerl H. Diagnostic reliability of dermoscopic criteria detecting malignant melanomas. Dermatology 1995; 190: 25–30

6. Binder N, Schwarz N, Winkler A, et al. Epiluminescence microscopy. A useful tool fo diagnosis of pigmented lesions for formally trained dermatologists.Arch Dermatol 19 131: 286-291

7. Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, Binder M. Diagnostic accuracy o dermoscopy.LancetOncol 2002; 3: 159–65

8. Soyer H.P., Argenziano G. Is dermoscopy useful for the diagnosis of melanoma? Arch Dermatol 137, 1361–63, 2001;

9. Bafounta M-L, BeauchetA, Aegerter P, Salag P. Is dermoscopy (epiluminescence microscopy) useful for the diagnosis of melanoma? Results of a metanalysis using techniques adapted to the evaluation of diagnostic tests. Arch Dermatol 2001; 137: 1343–1350

10. Westerho, K,McCarthyWH, MenziesSW.In creasein the sensitivity for melanoma diagnosis by primary care physcians using skin surface microscope. Br J Dermatol  2000; 143: 1016–20

11. Dummer W, Doehnel KA, Remy W. Videomicroscopy in   diferential diagnosis of skin tumors and secondary prevention of malignant melanoma. Hautarzt 1993; 44: 772–6

12. Carli P., Giorgi V., Giannoti B. Dermoscopy and early diagnosis of melanoma. The light and the dark. Arch Dermatol 2001; 137: 1641–44.)

©  Dr. Laimonas Jazukevičius

  

  

Dermoskopija, Dermoskopinio tyrimo protokolas, Diagnostinis tikslumas, Kategorijos