Biblioteka

DERMOSKOPIJOS ABCD TAISYKLĖS ALGORITMAS

 

Šis algoritmas remiasi kokybine ir kiekybine keturių dermoskopinių (A, B, C, D) kriterijų, reikšmingų odos pigmentinių navikų diagnostikoje, analize [4, 5].

 

252 pav.  Melanoma (Breslow 0,9 mm). Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, dryžiai, globulės, taškai, netaisyklingi  homogeniški hipo- ir hiperpigmentuoti plotai, melsvai pilkas šydas

A (ASIMETRIJOS) KRITERIJUS

Tiriamas pigmentinis navikas padalijamas dviem susikertančiomis statmenomis ašimis ir vertinama jo kontūro, spalvos ir struktūros simetrija.

Jei navikas simetriškas abiejose ašyse, asimetrija vertinama 0 balų, o tais atvejais, kai asimetrija stebima vienoje ar dviejose ašyse, atitinkamai 1 ar 2 balais. Balų skaičius dauginamas iš koeficiento 1,3. Asimetrijoskriterijaus diagnostinė vertė svyruoja nuo 0 iki 2,6 balo.A – Navikas asimetriškas dviejose ašyse, taigi   A = 1,3 x 2 = 2,6 balo

B (KONTŪRO) KRITERIJUS

Pigmentinis navikas padalinamas į aštuonis sektorius ir stebima, keliuose sektoriuose jis baigiasi griežta riba, šių sektorių skaičius dauginamas iš koeficiento0,1.Kontūro kriterijaus diagnostinė vertė svyruoja nuo 0 iki 0,8 balo.

B  – Navikas baigiasi griežta riba septyniuose sektoriuose (), todėl: B = 0,1 x 7 = 0,7 balo

C (SPALVOS) KRITERIJUS

Vertinant pigmentinio naviko spalvas, reikšmingomis laikomos šešios spalvos: balta, raudona, šviesiai ruda, tamsiai ruda, melsvai pilka ir juoda. Aptiktų spalvų absoliutus skaičius dauginamas iš koe?ciento0,5.Spalvoskriterijausdiagnostinėvertė svyruoja nuo 0,5 iki 3 balų.

C – Stebimos penkios naviko spalvos: 

balta,šviesiai ruda,tamsiai ruda, melsvai pilka,juoda.

C = 0,5 x 5 = 2,5 balo

D (DERMOSKOPINIŲ STRUKTŪRŲ) KRITERIJUS

Odos pigmentinių navikų analizei  „ABCD taisyklės“ algoritme reikšmingomis laikomos šios struktūros:

* Pigmentinis tinklas;

* Bestruktūrės (homogeniškos), užimančios daugiau kaip 10% naviko ploto; 

* Dryžiai*; 

* Taškai*;

* Globulės*.

*Jei yra › 2-jų struktūrų.

 

253 pav.  Melanoma (Breslow 0,9 mm). Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, dryžiai, globulės, taškai, netaisyklingi  homogeniški hipo- ir hiperpigmentuoti plotai, melsvai pilkas šydas

D – Naviko dermoskopiniame vaizde išskiriamos struktūros:

  • netaisyklingas pigmentinis tinklas, 
  • bestruktūriai (homogeniški) plotai naviko periferijoje, 
  • netaisyklingi dryžiai,
  • taškai,
  • globulės.      

D = 0,5 x 5 = 2,5 balo

Aptiktų struktūrų absoliutus skaičius dauginamas iš koeficiento 0,5. Dermoskopinių struktūrų diagnostinė vertė svyruoja nuo 0,5 iki 2,5 balų.

Bendras diagnostinis balas (BDB) apskaičiuojamas pagal formulę:

BDB= (Ax1,3)+(Bx0,1)+(Cx0,5)+(Dx0,5) *

* A,B,C,D absoliučios atitinkamų kriterijų reikšmės.

Diagnostinės BDB reikšmės pateikiamos lentelėje.

ABCD algoritmo BDB reikšmės       24 lentelė

BDB Diagnostinė reikšmė
‹ 4,75 Gerybinis navikas
4,75 – 5,45 Įtariama melanoma
› 5,45 Melanoma

BDB – Šiuo atveju 

BDB = (A = 2,6) + (B = 0,7) + (C= 2,5) + (D = 2,5) = 8,3 balo.

Diagnozė: melanoma

Yra pigmentinių odos navikų, pasižyminčių aukštu BDB, todėl  ABCD taisyklės algoritmu neanalizuojami:

* Displastiniai apgamai;

* Įgimti apgamai;

* Spitz‘o  ir Reed‘o apgamai;

* Recidyvuojantys apgamai;

* Melanomos metastazės odoje.

Literatūros duomenimis  ABCD taisyklės algoritmo specifiškumas, diagnozuojant melanomą, siekia 90%, o jautrumas – 93%.

 Lyginant su struktūrine analize, šis metodas nėra  pranašesnis [6]. 

LITERATŪRA:

1. Pehamberger H, Steiner A, Wolff K. Invivoepiluminescence microscopy of pigmented skinl esions. I. Pattern analysis of pigmented skin lesions. J Am Acad Dermatol 1987; 17:  571–83

2. Steiner A, Pehamberger H, Wolff K. In vivo epiliuminescence microscopy of pigmented skin lesions. II. Diagnosis of small pigmented skin lessions and early detection of malignant melanoma. J Am Acad Dermatol 1987; 17: 584–91

3. Pehamberger H, Binder W, Steiner A, Wolff K. In vivo epiluminescence microscopy: improvement of early diagnosis of melanoma. J Invest Dermatol 1993; 100: 356S–62S

4. Stolz W, Rieman A, Cognetta AB, et al. ABCD rule of dermatoscopy: a new practical method for early recognition of malignant melanoma. Eur J Dermatol 1994; 4: 521–7

5. Nachbar F, Stolz W, Merkel T et al. The ABCD rule of dermoscopy: high prospective value in the diagnosis of doubtful melanocytic skin lesions. J Am Acad Derm 1994; 30: 551–559

6. Lorentzen H, Weismann K, Secher L, Petersen CS, Larsen FG. The dermoscopic ABCD rule does not improve diagnostic accuray of malignant melanoma. Arch Derm Venerol 1999; 79: 469–72

7. Menzies SW, Ingvar C, Crotty KA, McCarthy WH. Frequency and morphologic characteristics of invasive melanomas lacking speci?csurfacemicroscopyfeatures.ArchDermatol1996;132: 1178–82

8. Argenziano G, Fabbrocini G, Carli P, De Giorgi V, Sammarco E, Del?noM.Epiluminescence microscopy for the diagnosis of doubtful melanocytic skin lesions. Comparison of the ABCD rule of dermatoscopy and a new 7-point checklist based on pattern analysis. Arch Dermatol 1998; 134: 1563–70

9. Soyer HP, Argenziano G, Zalaudek I et al. Three-point checklist of dermoscopy. A new screening method for early detection of melanoma. Dermatology 2004; 208: 27–31

10. Malvehy J, Puig S, Braun R et al. Handbook of dermoscopy. London and New York: Taylor & Francis, 2006

11. Johr R, Soyer HP, Argenziano G, Hofmann-Wellenhoff R, Scalvenzi M. Dermoscopy: the essentials. Edinburgh: Mosby, 2004

©  Dr. Laimonas Jazukevičius

Dermoskopija, diagnostiniai algoritmai, Kategorijos