Biblioteka

TOKSINĖ ONICHOLIZĖ IR DISCHROMIJA

Toksinė onicholizė ir dischromija (dyschromia onycholysis toxica) – tai vieno ar kelių nagų guolių nusidažymas rudai juoda spalva, galintis būti nulemtas žaliamėlės pseudomonos ar pelėsių, besidauginančių po nagu (311 pav.)

   
311 pav. Toksinė onicholizė ir dischromija  
 
   
   
Kategorijos, Nagų liga, toksinė onicholizė ir dischromija