Biblioteka

MELANOMOS DERMOSKOPINĖ DIAGNOSTIKA


Bendri melanomų dermoskopinės diagnostikos principai apibūdinami CASH akronimu (angl. colour, architectural order, symmetry, heterogenity), pabrėžiančiu šių navikų spalvų daugybiškumą, dermoskopinių struktūrų heterogeniškumą bei pasiskirstymo asimetriją [1-6]. 

Melanomoms būdingos globalios ir lokalios dermoskopinės struktūros pateikiamos lentelėse.

Melanoma: globalūs dermoskopiniai kriterijai 

Globalūs kriterijai                                   

Struktūra Apibūdinimas

1. Retikulinė

1.1 Netipiška

Pigmentinis tinklas ryškus, heterogeniškas, asimetriškas, griežta riba periferiroje

2. Globulinė

2.1 Netipiška

Globulės įvairaus dydžio, pasiskirsčiusios netolygiai ir asimetriškai, rausvos – būdingos melanomai 
3. „Grindinio akmenų“ Globulės skirtingos, netaisyklingos, rausvos
4. Retikulinė – globulinė  Netipiško pigmentinio tinklo ir globulių asimetrinis pasiskirstymas
 5. Homogeniška  Homogeniškose melanomų  struktūrose stebimos „plaukų smeigtukų“, netaisyklingos polimorfinės, „taškinės“ kraujagyslės 

  6. Retikulinė- homogeniška 

 Hipo- ar hiperpigmentuotos, asimetriškos  dėmės naviko kraštuose   
 

7. „Žvaigždžių sprogimo“

7.1 Netipiška

Naviko periferijoje asimetriškai  pasiskirsčiusios globulės ir dryžiai 
 

8. „Lygiagrečios“ struktūros

8.1  Lygiagrečių keterų

8.2  Įvairiaspalvė difuzinė pigmentacija

8.3  „Dantytos“

8.4  Daugiakomponentės akralinės

8.5  Netipiškos retikulinės-siūlinės

Lygiagrečios struktūros būna sustorėjusios, heterogeniškos

Pigmentas išsidėstęs keterose, kartais matomos prakaito liaukų angos

Dalį naviko užima įvairiaspalvės dėmės

Asimetriškai išsidėstę dryžiai naviko krašte

Asimetriškai pasiskirsčiusios trys ir daugiau netipiškos dermoskopinės struktūro

„Sustorėjęs“, ryškus, išplėstas pigmentinis tinklas ar fibrilės– būdinga paviršiumi plintančiai melanomai

  9. Daugiakomponentė Asimetriškai pasiskirsčiusios trys ir daugiau netipiškos dermoskopinės struktūros 
 
10. Nespecifinė  Neapibūdinama paminėtomis globaliomis struktūromis, melanoma įtariama pastebėjus netaisyklingų polimorfinių, „taškinių“ ar  „plaukų smeigtukų“ pavidalo kraujagyslių  

 Melanoma: lokalūs dermoskopiniai kriterijai  

Lokalūs kriterijai

Struktūra Apibūdinimas

1. Tikrasis pigmentinis tinklas

1.1  Netipiškas pigmentinis tinklas

Pigmentinis tinklas ryškus, heterogeniškas, asimetriškas, griežta riba periferijoje

2. Netikrasis pigmentinis tinklas (pseudotinklas)

2.1 Netipiškas pseudotinklas

2.1.1 Žiedinės–grūdėtos

2.1.1.1 Asimetriški pigmentuoti folikulai

2.1.2 Pilkas pseudotinklas

2.1.2 Pilkas pseudotinklas

2.1.2.2 Homogeniški pigmentacijos plotai

Pasižymi melanocitų proliferacija plauko folikule – būdinga ankstyvai lentigo melanomai

Pigmentacija folikulų aplinkoje

Folikulų peraugimas melanomos ląstelėmis

3. Netipiški taškai, globulės

Įvairaus dydžio, spalvų, pasiskirstę asimetriškai ar periferijoje

4. Netipiški dryžiai (pseudopodai ir radialinis šakojimasis)

Asimetriškas išsidėstymas naviko periferijoje
5. Melsvai pilkas šydas Asimetriškas, netaisyklingomis ribomis
6. Regresinės struktūros Primena baltą randą, būdingos nedidelio storio (p. Breslow) melanomoms
7. Hipopigmentuoti (bestruktūriai / homogeniški) plotai Lokalizuojasi naviko periferijoje
8. Dėmės Daugybinės, aptinkamos naviko kraštuose
9. Išopėjimas Struktūra būdinga mazginėms melanomoms

10. Kraujagyslės

10.1 „Taškinės“ kraujagyslės

10.2 „Plaukų smeigtukų“ kraujagyslės

10.3 Netaisyklingos linijinės (polimorfinės)

kraujagyslės

Melanoma įtariama, jei  netipiškos kraujagyslės pastebimos homogeniškose ar nespecifinėse globalinėse dermoskopinėse struktūrose

 

234, 235 pav.  Melanoma (Breslow 0,5 mm). Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, dryžiai, globulės, taškai, melsvai pilkas šydas

 

236, 237 pav.  Melanoma (Breslow 0,5 mm). Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, globulės, taškai, melsvai pilkas šydas

 

238, 239 pav.   Melanoma (Breslow 0,5 mm). Daugiakomponentė struktūra: globulės, taškai, netaisyklingi homogeniški hiperpigmentuoti plotai naviko periferijoje, melsvai pilkas šydas 

 

240 pav.  Melanomos metastazė galvos plaukuotoje dalyje. Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingi taškai ir globulės, netaisyklinga  homogeniška hiper- ir hipopigmentacija, melsvai pilkas šydas

 

241 pav.   Melanomos metastazė galvos plaukuotoje dalyje. Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingi taškai ir globulės, netaisyklinga  homogeniška hiper- ir hipopigmentacija, melsvai pilkas šydas

 

242, 243 pav.  Melanoma. Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pseudotinklas, dryžiai, taškai, dėmės

 

244, 245 pav.   Melanoma (Breslow 0,8 mm). Daugiakomponentė struktūra:  netaisyklingas pigmentinis tinklas, globulės, taškai, melsvai pilkas šydas

 

246, 247 pav.  Melanoma (Breslow 0,3 mm). Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, netaisyklingi dryžiai, globulės, taškai,  melsvai pilkas šydas

 

248, 249 pav.  Melanoma (Breslow 1,5 mm). Daugiakomponentė struktūra:  netaisyklingos globulės, taškai, netaisyklingi  homogeniški hipo- ir hiperpigmentuoti plotai naviko periferijoje, melsvai pilkas šydas

 

251 pav.  Melanoma in situ. Daugiakomponentė struktūra: netaisyklingas pigmentinis tinklas, dryžiai, globulės, taškai, melsvai pilkas šydas

Melanoma diferencijuojama nuo gerybinių pigmentinių navikų (apgamų) antrajame dermoskopinės diagnostikos etape, laikantis taisyklių, išdėstytų dermoskopinės diagnostikos algoritmuose.

LITERATŪRA

1. Argenziano G, Soyer HP, De Giorgi V et al. Interactive atlas of dermoscopy. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2000. (book and CD – ROM).

2. Soyer HP, Argenziano G, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. An atlas based on the Consensus Net Meeting on Dermoscopy 2000. Milan: Edra Medical Publishing and New Media, 2001

3. Marghoob AA, Braun PR, Kopf AW (eds). Atlas of dermoscopy. London: Taylor & Francis, 2005

4. Malvehy J, Puig S, Braun R et al. Handbook of dermoscopy. London and New York: Taylor & Francis, 2006

5. Johr R, Soyer HP, Argenziano G, Hofmann-Wellenhff R, Scalvenzi M. Dermoscopy:theessentials. Edinburgh: Mosby, 2004

6. Stanganelli I, Pizzichetta MA. Dermoscopy, 2005 www.emedicine.com/derm/topic 557. htm

©  Dr. Laimonas Jazukevičius

Dermoskopija, melanomos diagnostika, Kategorijos