Biblioteka

DERMOSKOPIJOS ĮRANKIAI

Pirmasis klinikinėje praktikoje plataus pripažinimo susilaukęs dermoskopas pasirodė 1990 m. [1]. Sparčiai vystantis dermoskopijai, daugėjo dermoskopų modelių. Šiuolaikinius dermoskopus galime skirstyti vadovaudamiesi daugeliu požymių, vienu iš jų gali būti gaunamos informacijos pobūdis. Mūsų siūloma klasifikacija pateikiama   lentelėje.

Dermoskopų klasifikacija  

1. Analoginiai dermoskopai
          1.1. Rankiniai dermoskopai
                     1.1.1.  Kontaktiniai (imersiniai) dermoskopai
                     1.1.2.  Nekontaktiniai (poliarizaciniai) dermoskopai
          1.2. Mikroskopai
                     1.2.1.  Rankiniai mikroskopai
                     1.2.2.  Stacionariniai mikroskopai
          1.3. Analoginiai fotodermoskopai
2. Skaitmeniniai dermoskopai
          2.1. Skaitmeniniai videodermoskopai
                     2.1.1.  Kontaktiniai (imersiniai) videodermoskopai
                     2.1.2.  Nekontaktiniai (poliarizaciniai) videodermoskopai
          2.2. Skaitmeniniai fotodermoskopai
                    2.2.1.  Tikrieji  skaitmeniniai fotodermoskopai
                                 2.2.1.1.  Kontaktiniai (imersiniai) fotodermoskopai
                                 2.2.1.2.  Nekontaktiniai (poliarizaciniai) fotodermoskopai
                    2.2.2. Kombinuoti skaitmeniniai fotodermoskopai
                              2.2.2.1. Kontaktiniai (imersiniai) fotodermoskopai
                              2.2.2.2. Nekontaktiniai (poliarizaciniai) fotodermoskopai
3. Spektrofotometriniai dermoskopai          

1. ANALOGINIAI DERMOSKOPAI

1.1. RANKINIAI DERMOSKOPAI

Kasdienėje praktikoje labiausiai paplitę analoginiai rankiniai dermoskopai. Kontaktiniai (imersiniai) dermoskopai pasirodė praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžioje, o nekontaktiniai (poliarizaciniai) pastarąjį penkmetį. Lyginant šiuos dermoskopus reikia pabrėžti, jog geresne vaizdo kokybe pasižymi rankiniai (imersiniai) dermoskopai,  jie patvaresni, portatyvūs ir nebrangūs. Kitos rankinių dermoskopų rūšys: mikroskopai (rankiniai bei stacionarūs) ir analoginiai fotodermoskopai, kurie plačiau klinikinėje praktikoje nepaplito ir dažniausiai naudojami specializuotuose dermoskopijos centruose. 

Naudojantis analoginiais dermoskopais, vaizdas formuojasi akies tinklainėje ar fotografinėjejuostoje. Mažiausias vaizdo elementas vadinamas pikseliu,o žmogaus tinklainė pajėgi suformuoti vaizdus iš kelių milijonų pikselių.

Pagrindinis rankinių dermoskopų trūkumas – tyrimo momentiškumas: diagnostiniai vaizdai neišsaugomi ir nearchyvuojami, todėl vaizdų palyginimas, analizė diagnostiniais algoritmais ar ilgalaikis pacientų stebėjimas yra neįmanomi.

Pagrindinės analoginių dermoskopų savybės pateikiamos  lentelėje.

Analoginių dermoskopų savybės     

   

  • Labai gera vaizdo kokybė
  • Portatyvumas
  • Tyrimo momentiškumas: diagnostiniai vaizdai neišsaugomi*
  • * Diagnostiniai vaizdai gali būti išsaugomi fotodermoskopu Heine Dermaphot

Visų rinkoje esančių analoginių dermoskopų apžvelgti neįmanoma, todėl paminėsime tik labiau paplitusius modelius.

 1.1.1. ANALOGINIAI RANKINIAI KONTAKTINIAI (IMERSINIAI) DERMOSKOPAI

Pirmosios kartos dermoskopuose Heine Delta 10 ir Welch Allyn Episcope tiriamo objekto apšvietimui naudojamos halogeninės lemputės, tyrimo objektai apšviečiami netolygiai. Vėlesniuose modeliuose Heine Delta 20, DermoGenius Basic II  apšvietimui naudojami  šviesos diodai.

Analoginiai rankiniai kontaktiniai  (imersiniai) dermoskopai 

    

Dermoskopas Papildoma informacija

Heine Delta 10
Heine Delta 10

www.heine.com
DermoGenius basic II www.biocam.de
Welch Allyn Episcope www.welchallyn.com
DermLite II Fluid www.dermlite.com

DermLite II PRO HR

www.dermlite.com

1.1.2. ANALOGINIAI RANKINIAI NEKONTAKTINIAI (POLIARIZACINIAI) DERMOSKOPAI

Šių dermoskopų šviesos šaltinis yra keli koncentriškai išdėstyti šviesos diodai, apšvietimas yra tolygus, tačiau jo spektras labai skiriasi nuo pirmosios kartos imersinių dermoskopų su halogeniniu apšvietimu, pastarieji skleidžia minkštą, gelsvą šviesą, o poliarizacinių dermoskopų šviesa yra šalta, melsva, primenanti dienos šviesos apšvietimą. DermLite® Multi-Spectral dermoskope apšvietimo spalvą galima kaitalioti.

Analoginiai rankiniai nekontaktiniai  (poliarizaciniai) dermoskopai   

Dermoskopas Papildoma informacija
DermLite™ DL100  
DermLite® Platinum  
DermLite® PRO DP-R www.dermlite.com
DermLite® II PRO  
DermLite® II PRO HR  
DermLite®  II Multi-Spectral  
DermLite®   Foto  


 

19 pav.  Rankinis kontaktinis (imersinis) dermoskopas Heine Delta 20 

20 pav. Rankinis nekontaktinis (poliarizacinis) dermoskopas DermLite Platinum

1.2.  MIKROSKOPAI DERMOSKOPIJAI

Dermoskopijai sukurtas vienintelis specializuotas stereomikroskopas, jo autorius yra J.F. Kreusch (Liubekas, Vokietija). Dermoskopijai gali būti panaudoti ir stacionarūs stereomikroskopai (naudojami mikrochirurgijoje), tačiau dėl brangumo ši įranga plačiau nepaplito.

1.3.  ANALOGINIAI FOTODERMOSKOPAI

Tai specialus fotoobjektyvas Heine Dermaphot su integruota fotoblykste, skirtas daugumai populiarių veidrodinių fotoaparatų (Canon, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax). Šis objektyvas gali būti pritaikytas ir skaitmeniniams fotoaparatams. Fotografuojami vaizdai padidinami 6,5 karto, užtikrinama standartinė ir labai gera vaizdo kokybė, diagnostiniai vaizdai išsaugomi spalvotose fotojuostose. Apžvalgos lauko diametras yra 14 mm.

2. SKAITMENINIAI DERMOSKOPAI

2.1. SKAITMENINIAI VIDEODERMOSKOPAI

Pirmasis skaitmeninis videodermoskopas Mole Max I pasirodė 1995 m. Videodermoskopai – specializuotos videokameros, sujungtos su asmeniniu kompiuteriu. Jų valdymas paprastas, lengvai įsisavinamas. Videodermoskopų privalumai, darbo sparta išryškėja tiriant dideles pacientų grupes. Vaizdo kokybės požiūriu užtikrinama standartinė kokybė, tačiau vaizdo elementų (pikselių) skaičius nesiekia milijono. Diagnostinių vaizdų kokybe videodermoskopai neprilygsta analoginiams dermoskopams ir skaitmeniniams fotodermoskopams. 

Per pastarąjį dešimtmetį videodermoskopija vystėsi sparčiai, šios įrangos pasiūla rinkoje gausi. Paminėsime žinomiausius modelius.

Videodermoskopai  gali būti skirstomi į kontaktinius (imersinius) ir nekontaktinius (neimersinius), o pagal informacijos išsaugojimo tipą:

* videodermoskopus be vaizdo archyvavimo,

* videodermoskopus su vaizdo archyvavimu,

* videodermoskopus su vaizdo archyvavimu ir vaizdų analize  ekspertinėmis programomis. 

Skaitmeniniai videodermoskopai      

Kontaktiniai (imersiniai) videodermoskopai be vaizdo archivavimo

Heine videodermoskopas www.heine.com

Scalar DG-3 videomikroskopas

Scalar VL-7EXII videomikroskopas

Scalar VL-7AT videomikroskopas

www. scalaramerica.com

 Kontaktiniai (imersiniai) videodermoskopai  su vaizdo archyvavimu

DermoGenius plus www.biocam.de
FotofinderDermoscopeII www.fotofinder.de
Easyscan® system www.ben.it

MoleMax I

MoleMax II

www.dermamedicalsystems.com
DermaxX® www.xion-medical.com

 Kontaktiniai (imersiniai) dermoskopai su vaizdo archyvavimu ir diagnostiniais algoritmais

DermoGenius ultra www.biocam.de
Foto?nderDermoscopeII www.foto?nder.com
Molemax I, II www.dermamedicalsystems.com
SolarScan® www.polartechnics.com.au
VideoCap 100, 200 www.dsmedigroup.it

Nekontaktiniai (poliarizaciniai) dermoskopai su vaizdo archyvavimu ir diagnostiniais algoritmais

DB-Dermo Mips www.skinlesions.net

 

21 pav. Skaitmeninis videodermoskopas

Pagrindinės skaitmeninių videodermoskopų savybės pateikiamos lentelėje.

Skaitmeninių videodermoskopų savybės  

  •  
Darbo sparta ir portatyvumas
  •  
Skaitmeniniai videodermoskopai vaizdo kokybe neprilygsta analoginiams fotodermoskopams ir skaitmeni niams fotodermoskopams
  •  
Galimas diagnostinių vaizdų archyvavimas, palyginimas, analizė pasitelkiant diagnostinius algoritmus, ilgalaikis pacientų stebėjimas.

2.2.  SKAITMENINIAI FOTODERMOSKOPAI

Atsižvelgiant į konstrukcijos ypatumus skaitmeniniai fotodermoskopai skirstomi:

• tikruosius kontaktinius (imersinius)  skaitmeninius fotodermoskopus,

* kombinuotus skaitmeninius fotodermoskopus,

o kontaktinius (imersinius),

o nekontaktinius (poliarizacinius).

Pagrindinės skaitmeninių fotodermoskopų savybės pateikiamos  lentelėje.

Skaitmeninių fotodermoskopų savybės    

  •  
Skaitmeninių fotodermoskopų diagnostinio vaizdo kokybė yra labai gera, vaizdo elementų (pikselių) skaičiumi  lenkianti videodermoskopus
  •  
Fotodermoskopai yra portatyvūs, naudojimasis nesudėtingas
  •  
Galimas diagnostinių vaizdų archyvavimas, palyginimas, analizė pasitelkiant diagnostinius algoritmus ir ilgalaikis pacientų stebėjimas

2.2.1. TIKRIEJI SKAITMENINIAI FOTODERMOSKOPAI

Tikruosius  skaitmeninius fotodermoskopus sudaro dermoskopinis priedėlis ir skaitmeninė fotokamera. Naudodamiesi vien dermoskopiniu priedėliu, diagnostinių vaizdų negausime, todėl tikruose skaitmeniniuose fotodermoskopuose būtini abu komponentai. Vaizdo kokybė priklauso nuo skaitmeninės fotokameros ypatumų ir vaizdo elementų skaičiaus. Vaizdo kokybe tikrieji skaitmeniniai fotodermoskopai  prilygsta analoginiams ir yra pranašesni už skaitmeninius videodermoskopus.

Tikrieji kontaktiniai (imersiniai) skaitmeniniai fotodermoskopai   

Dermoskopinis priedėlis Papildoma informacija
Heine Dermaphot www.heine.com
Canfield Epiflash www.canfieldsci.com
Dermatoscope E950/40XX DELM www.optical-neuhaus.com

 

22pav.  Tikrieji skaitmeniniai fotodermoskopai : Canfeld Epiflash HeineDermaphot

23 pav.Tikrieji skaitmeniniai fotodermoskopai: HeineDermaphot

2.2.2. KOMBINUOTI SKAITMENINIAI FOTODERMOSKOPAI

Kombinuoti skaitmeniniai fotodermoskopai yra sudaryti iš analoginio dermoskopo, jungties su skaitmenine fotokamera ir skaitmeninės fotokameros. 

Vaizdo kokybe šie dermoskopai yra analogiški tikriesiems skaitmeniniams fotodermoskopams, tačiau kasdienėje praktikoje pranašesni, kadangi gali būti naudojami kaip rankiniai analoginiai ir kaip skaitmeniniai fotodermoskopai. Šių nekontaktinių (poliarizacinių) dermoskopų privalumai išryškėja vertinant kraujagysles – nesant kontakto su tiriama oda, matomas tikrasis kraujagyslinių struktūrų vaizdas. Bendra vaizdo kokybė yra kiek prastesnė nei kontaktinių (imersinių) skaitmeninių fotodermoskopų, tačiau pasinaudojus imersija, abiejų tipų dermoskopų vaizdo kokybė išsilygina.

Kombinuoti kontaktiniai ir nekontaktiniai  skaitmeniniai fotodermoskopai       

Kombinuoti kontaktiniai (imersiniai) skaitmeniniai fotodermoskopai

SkinScan Heine Delta 10

SkinScan Heine Delta  20

www.skinscan.de
SkinScan DermoGenius basic II www.biocam.de

Heine Delta 20

DermoGenius Lite

www.heine.com

www.biocam.de

DermLite®   II Fluid

DermLite®   II PRO HR

www.dermlite.com

Kombinuoti nekontaktiniai (poliarizaciniai)  skaitmeniniai fotodermoskopai

DermLite®  Foto

DermLite®  Foto system

DermLite®  Foto systempro

DermLite®  Foto systempro

www.dermlite.com

 

24 pav.  Kombinuotas skaitmeninis fotodermoskopas DermLite Foto

Renkantis dermoskopą kasdienei praktikai, dėmesys pirmiausiai atkreiptinas į prietaiso patvarumą ir konstrukcijos paprastumą. Diagnostinių galimybių išplėtimui reikalingi kontaktiniai (imersiniai) ir nekontaktiniai (poliarizaciniai) dermoskopai. Vaizdų dokumentacijai geriausia naudoti analoginius ar skaitmeninius kontaktinius (imersinius) fotodermoskopus. Optimalų kokybės ir vertės santykį galima pasiekti įsigijus skaitmeninį kombinuotą dermoskopą.

3. SPEKTROFOTOMETRINIAI DERMOSKOPAI

Šiuo metu žinomi du spektrofotometrinių dermoskopų modeliai: SIAscope®  (www.siascope.com) ir MelaFind® (www.melafind.com).

MelaFind – automatiškai, nepriklausomai nuo tyrėjo, objektyviai pigmentinius odos darinius analizuojanti diagnostinė sistema. Ji pagrįsta autofluorescencijos principu – prietaisas spinduliuoja dešimt skirtingo bangos ilgio – nuo 430 iki 940 nm – elektromagnetinę spinduliuotę ir registruoja jos atspindį. Tyrimas trunka apie penkias sekundes. MelaFind diagnostine sistema, naudojant skirtingas elektromagnetinio atspindžio analizės sistemas,  pasiektas diagnostinis jautrumas siekia 100%, o specifiškumas svyruoja nuo73 iki 85%[3]. Šiuo metu MelaFind sistema kliniškai bandoma dvidešimtyje JAV medicinos centrų, komercinis modelis dar nesukurtas [2, 3].

SIAscope diagnostinė sistema spinduliuoja ir atspindį registruoja aštuoniuose skirtinguose 400–1000 nm elektromagnetinės spinduliuotės diapazonuose. Dermoskopinis vaizdas analizuojamas matematiniais algoritmais. Tyrimas trunka apie penkiolika sekundžių, tačiau gautų rezultatų interpretacija visiškai priklauso nuo tyrėjo ir yra subjektyvi. SIAscope diagnostinis jautrumas siekia 82,7%, o specifiškumas 80,1% [3–5].

Spektrofotometriniai dermoskopai – dar vienas naujas žingsnis  odos pigmentinės patologijos kompiuterinėje diagnostikoje, kurio rezultatai paaiškės ateityje.

LITERATŪRA

1. Braun-Falco O, Stolz W, Bilek P, et al. Das Dermatoskop. Eine Vereinfachung der Aufiichtmikroskopie von pigmentierten Hautveranderungen. Hautarzt 1990; 41: 131–6

2. Elbaum M, Kopf AW, Rabinovitz HS Jr,et al. Automatic differentiation of melanoma from melanocytic nevi with multispectral dermoscopy:  a feasibility study. J Am Acad Derm 2001; 44: 207–218

3. Marghoob AA, Braun PR, Kopf AW (eds). Atlas of dermoscopy. London: Taylor & Francis, 2005

4. Cotton S, Moncrieff M, ClaridgeE,Hall P. Thetheory of SIAscopy. MelanomaRes 2001;11: 98

5. Moncrieff M, CottonS,ClaridgeE, HallP. Spectro photo metricin tracutaneousanalysis:anew technique for imaging pigmented skin lesions. Br J Derm 2002; 146: 1–11

©  Dr. Laimonas Jazukevičius

Dermoskopai, klasifikacija, Dermoskopijos įrankiai, Instrumentinė diagnostika, Kategorijos