Dermoskopija

DERMOSKOPIJA – DVIEJŲ ETAPŲ DIAGNOSTINĖ SISTEMA

2000 m. įvykusiame tarptautiniame dermoskopinės terminijos suvienodinimo susitikime pasiūlyta dviejų etapų odos pigmentinių navikų vertinimo sistema. Pirmajame etape, remiantis globaliniais ir lokaliniais dermoskopinės diagnostikos kriterijais, išskiriami pigmentiniai ir nepigmentiniai odos navikai. Diagnozavus pigmentinį naviką, pereinama prie antrojo dermoskopinės diagnostikos etapo, kuriame diferencijuojami gerybiniai pigmentiniai odos navikai (apgamai) ir melanoma, pasitelkiant dermoskopinius diagnostinius algoritmus.    Dermoskopijos […]

Dermoskopija, Dermoskopija, tyrimo metodika, Kategorijos

DERMOSKOPIJOS DIAGNOSTINIS TIKSLUMAS

Dermoskopija, kaip ir daugelis tyrimo metodų, gali būti vertinama deskriptyvinės statistikos metodais: diagnostinio metodo jautrumu (J), specifiškumu(S)bei diagnostiniu tikslumu (DT) [1]. Minėti rodikliai apskaičiuojami formulėmis*:     S = (TN / NT+TN) x 100%; J = (TT / TT+NN) x 100%; DT = (TT+TN / TT+TN+NT+NN) x 100%. *reikšminiai elementai pateikiami lentelėje Dermoskopijos rezultatų vertinimo schema   […]

Dermoskopija, Dermoskopinio tyrimo protokolas, Diagnostinis tikslumas, Kategorijos

DERMOSKOPIJOS TERMINOLOGIJA

TERMINOLOGIJA Pagrindinis vizualinės diagnostikos trūkumas – nedaug stebėjimui tinkamų požymių. Plika akimi galime įvertinti pirminius ir antrinius odos susirgimų elementus, odos navikų dydį, simetriją, paviršiaus ypatumus, spalvas bei kontūrus. Odos instrumentiniai tyrimo metodai (mikroskopija ir dermoskopija) tokių požymių skaičių išplečia keliolika kartų [5].  Odos mikroskopija – jos paviršiaus struktūrų padidinimas ir stebėjimas, o dermoskopija apibrėžiama […]

Dermoskopija, Dermoskopija, terminologija, Kategorijos

GLOBALIOS DERMOSKOPINĖS STRUKTŪROS

Šios struktūros reikšmingos pirminei odos pigmentinių ir nepigmentinių navikų diferencinei diagnostikai. Globalūs dermoskopiniai kriterijai (struktūros)  1. Retikulinė struktūra          1.1. Tipiška          1.2. Netipiška 2. Globulinė struktūra          2.1. Tipiška          2.2. Netipiška 3. „Grindinio akmenų“ struktūra 4. Retikulinė – globulinė  struktūra  5. […]

Dermoskopija, Dermoskopija, globalūs diagnostiniai kriterijai, Kategorijos

LOKALIOS DERMOSKOPINĖS STRUKTŪROS

Šios struktūros – dermoskopinės semiotikos pagrindas. Lokalios struktūros     1. Pigmentinis tinklas 1.1 Tikrasis pigmentinis tinklas 1.1.1 Tipiškas pigmentinis tinklas 1.1.2 Netipiškas pigmentinis tinklas 1.2 Netikrasis pigmentinis tinklas (pseudotinklas) 1.2.1 Tipiškas pseudotinklas 1.2.2 Netipiškas pseudotinklas 1.2.2.1 Žiedinės-grūdėtos struktūros 1.2.2.2 Asimetriški pigmentuoti folikulai 1.2.3 Pilkas pseudotinklas 1.2.3.1 Rombinės struktūros 1.2.3.2 Homogeniški pigmentacijos plotai 2. Taškai 3. Globulės […]

Dermoskopija, Dermoskopija, lokalūs diagnostiniai kriterijai, Kategorijos